Futures Contract (futures kontrakt)

Obligácie obchodovať inštrument alebo tovar na budúcej cene v budúcnosti. Futures kontrakty sú obchodované výmenou (Exchange-Traded Contracts – ETC).