Forward

Dopredu špecifikovaný výmenný kurz na forex kontrakt, ktorý platí na termín dohodnutý vopred, na základe úrokovej sadzby pre jednotlivé menové páry.