Finančný pákový efekt

S finančným pákovým efektom sa často stretneme v obchodovaní. Vyjadruje pomer využitia vlastných a cudzích prostriedkov. Je tak veľký, ako je veľký pomer celkových aktív k vlastným zdrojom. Často sa používa k navýšeniu zisku. Môže ísť o investíciu, kde si investor požičia polku prostriedkov od brokera (pákový efekt je 2:1) a tým sa snaží zvýšiť zisk. V prípade, že išlo o dobrú investíciu a rastie cena akcie, tak investor zarába viac, pretože mal k dispozícii viac kapitálu, ale ak išlo o investíciu zlú, tak viac stráca. Vo forexe môžeme stretnúť vysoké pákové efekty okolo 50:1. Pri investíciách do akcií je to podstatne menej, okolo 2:1.