Fúzia a akvizícia

V prípade fúzie ide o priateľské spojenie 2 a viac firiem, kde obe firmy so spojením súhlasia a sú vopred dohodnuté. Môže dôjsť k vzniku novej spoločnosti, alebo jedna z firiem ďalej funguje a druhá sa do tej prvej začlení. Veľmi často sa potom obe firmy podieľajú na riadení podniku.

V prípade akvizície kupuje jedna firma kontrolný balík akcií firmy druhej. Rovnako ako u fúzie môže ísť o priateľskú dohodu, ale môže dôjsť aj k tzv. nepriateľskému prevzatiu (hostile takeover). Firma sa spravidla bráni proti nepriateľskému prevzatiu a môže dôjsť aj na kontroverzné „obranné“ stratégie ako je napr. ochrana korunného klenotu, metóda otrávenej pilulky, atď.