Currency Pair (Menový pár)

Dve meny tvoriace inštrument obchodovania na Forexe.