Closed Position (Uzavretá pozícia)

Zlikvidovaná obchodná pozícia na forexe. Proces uzavretia pozície prebehne nákupom alebo predajom určitého množstva meny na vyrovnanie rovnakej sumy otvoreného obchodu.