Blockchain

V preklade reťaz blokov. Zoznam platných blokov, každý blok je spojený so svojim predchodcom, tranzitívne sa dostaneme do najstaršieho bloku zvaného genesis.