Bailout

Pojem bailout sa vo svete ekonómie používa ako termín, ktorý označuje záchranný balíček pre spoločnosť/štát/atď., ktorá sa nachádza v situácii pred bankrotom. Bailout najčastejšie poskytujú štáty, únia niekoľkých štátov a ich inštitúcie, takže náklady oného balíčka nesie celá spoločnosť. Častým dôvodom pre poskytnutie bailoutu je obava, že krach danej spoločnosti/štátu/atď. spôsobí obrovské škody presahujúce do života všetkých obyvateľov. Veľmi známou formou bailoutu je napríklad: poskytovanie likvidity bankám, ktorým hrozí tzv. „run na banku“, kedy dochádza k náhlemu a významnému odlivu vkladov a hrozí, že banka nebude mať dostatok likvidity, aby uspokojila požiadavky svojich klientov.