Aukcie

Aukcia je forma obchodovania, kde cena nie je dopredu jasná. Naopak, je určená práve v priebehu aukcie, kde o ňu súťažia jej účastníci. Existuje mnoho variantov aukcií a medzi hlavné typy patria Anglické aukcie, Japonské aukcie a Holandské aukcie. Anglická aukcia je tá, ktorú väčšina z nás dobre pozná. Účastníci ponúkajú zvyšujúce sa ceny a kto ponúkne najviac získava právo na uzavretie kúpnej zmluvy. Japonské aukcie fungujú na podobnom princípe ako Anglické, ale zvyšujúce ceny vyhlasuje vyvolávač a účastníci sa napríklad: sadne, keď už túto cenu nie sú ochotní zaplatiť. Holandská aukcia funguje na princípe klesajúcej ceny. Vyvolávač začne s vysokou cenou a znižuje ju do tej doby, kým niektorý z účastníkov nie je ochotný zaplatiť.