Recenzia ProfitLevel

Na prvý pohľad pôsobí web pomerne solídne, bohužiaľ občas narazíte aj na isté nedostatky. Webové stránky sú dostupné v češtine, pôsobí však dojmom strojového prekladu. Návštevník webu síce rozumie obsahu, ale text pôsobí trocha ťažkopádne.

ProfitLevel domovská stránka
ProfitLevel domovská stránka

S čím sa dá obchodovať?

Broker ponúka obchodovanie niekoľko stoviek inštrumentov v štyroch kategóriách. Obchodovať sa dajú indexy, komodity, forex a akcie. Ponúkané inštrumenty sa dajú označiť ako klasické až bežné. K dispozícii nie sú modernejšie inštrumenty ako napríklad kryptomeny.

Sekcia forex na stránke brokera ProfitLevel
Sekcia forex na stránke brokera ProfitLevel

Podmienky obchodovania

Broker Profitlevel ponúka obchodovanie skrz Metatrader 5. Jedná sa o široko používanú platformu, ktorá je dostupná ako pre počítače, tak aj pre smartfóny. Taktiež sa využívať online verzia cez obvyklé internetové prehliadače. Metatrader 5 je dostupný aj v češtine čo môže byť pre obchodníkov, ktorí preferujú češtinu, užitočné.

Metatrader 5 patrí medzi graficky menej vydarené aplikácie. Grafické rozhranie na druhú stranu neobmedzuje funkčnosť webu. V aplikácii je dostupné značné množstvo nástrojov, ktoré umožňujú užívateľom upraviť vzhľad a zobrazenie. Väčšina týchto funkcií je dostupná pod tlačidlom vložiť. Takto sa dajú do grafu pridávať rôzne grafické prvky. Od jednoduchých priamok až po výrazne pokročilejšie veci ako napríklad Elliotova impulzívna vlna. Základné zobrazenie grafu je možnémeniť tlačidlom grafy.

Obchodné transakcie sa realizujú cez tlačidlo nová objednávka. Po stlačení tlačidla sa objaví okno, v ktorom je možné nastaviť parametre transakcie. Popri okamžitých obchodoch je možné zadávať aj čakajúce príkazy, čo je zjednodušene povedané príkaz nakúpiť, alebo predať za určitých trhových podmienok. Existuje tiež možnosť povoliť nákup a predaj jedným kliknutím v ľavej hornej časti obrazovky. Jedná sa o rýchlejší spôsob, ale pri neopatrnosti môže dôjsť k nevýhodným obchodom keďže transakcie nie je nutné potvrdiť.

Obchodovanie s brokerom ProfitLevel pomocou platfromy MetaTrader 5
Obchodovanie s brokerom ProfitLevel pomocou platfromy MetaTrader 5

Pre bežných klientov je páka v súlade s európskou legislatívou (broker je registrovaný na Cypre) obmedzená na maximálne 1:30. Broker ponúka možnosť požiadať o jej navýšenie pre obchodníkov, ktorí sa investovaním zaoberajú dlhšiu dobu a majú dostatočné skúsenosti pre obchodovanie s vyššou pákou.

Poplatky

Pri obchodovaní sú bežné dva typy poplatkov. Broker zarába buď na tom, že si účtuje čiastku nazývanú spread, ktorá je stanovená ako rozdiel medzi cenou, za ktorú daný inštrument broker nakupuje a cenou pre zákazníka. Druhým typom poplatku, typickým hlavne pri akciách, je účtovaný poplatok ako percentá z celkovej výšky transakcie. Profitlevel má nasledujúce podmienky:

Forex: 3 a viac pipu

Komodity: 0,025 pipu a viac

Indexy: 2 pipy a viac

Akcie: 0,01 pipu a 1% z objemu

Broker si ďalej účtuje udržiavací poplatok vo výške 40 euro mesačne pri neaktívnych účtoch. Za neaktívny účet sa považuje ten, kde nebola 6 mesiacov vykonaná transakcia. Margin call je klientom doručený prostredníctvom aplikácie pri dosiahnutí 50% marže. Pozície sú automaticky uzavreté pri dosiahnutí 30% marže. Tieto podmienky sú viac menej štandardné. Je trocha nešťastné, že maržová výzva nie je zasielaná taktiež telefonicky alebo e-mailom. Z tohto dôvodu je dôležité sa do burzovej aplikácie pravidelne prihlasovať.

Zákazník môže peniaze vladať na obchodný účet prostredníctvom bankových prevodov alebo platobnými kartami. Výber je možný iba bankovým prevodom. Minimálny vklad je 100 dolárov pri kreditných kartách a 250 dolárov pri bankových prevodoch. Minimálny výber je 250 dolárov. V českých reáliách sa jedná o pomerne vysoké čiastky.

Registrácia

Pri založení účtu v Profitlevel je nutné dodať pomerne značné množstvo informácií. Popri základných osobných údajoch je nutné uviesť napríklad aj zamestnanie alebo niektoré informácie o stave financií. Tieto požiadavky vyplývajú čiastočne z legislatívy a čiastočne z toho, že brokeri majú pochopiteľne záujem iba o solventných zákazníkov. Niektoré uvedené údaje je potom nutné ešte potvrdiť zaslaním kópií osobných dokladov.

ProfitLevel registačný formulár
Registračný formulár Profitlevel pre otvorenie demo účtu
Na e-mailovú adresu budú od ProfitLevel zaslané prihlasovacie údaje k demo účtu a odkaz k MetaTrader 5
Podľa skúsených obchodníkov je MetaTrader5 považovaný za najlepšiu platformu pre obchodovanie
Podľa skúsených obchodníkov je MetaTrader5 považovaný za najlepšiu platformu pre obchodovanie

Demo účet

Založenie demo účtu je neprekvapujúco jednoduchšie ako založenie bežného účtu. Je nutné vyplniť len základné osobné údaje a e-mailovú adresu. N e-mail obdržíte prihlasovacie údaje. Demo účet obsahuje jen veľmi obmedzené množstvo inštrumentov. K dispozícii je iba niekoľko menových párov. Na druhú stranu, platforma nie je nijako obmedzená, a tak si môžete vyskúšať, či Vám Metatrader 5 vyhovuje alebo nie.

Záver

Tento web je pomerne nový a tak sú viditeľné slabé miesta. Jedná sa prevažne o kozmetické vady. Obchodná aplikácia je plne funkčná. V prípade opravy chýb doplnenia obsahu, bude možné tohto brokera s pokojným srdcom odporúčať.

Celkové hodnotenie: 80%

Celkové hodnotenie: